AutoMapa 4.5.0 (1516) Europe & Polska 1708 Final ( Android )

AUTOMAPA4 qhaashr

OPIS :

Spoiler: aAM


APLIKACJA DZIAŁA NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH NAWET BEZ ROOTA

CO NOWEGO W WERSJI 4.5.0 :

✓ Zmiana wyszukiwania w miejscowościach bez nazw ulic. Po wybraniu opcji: "Pokaż adresy z miasta" prezentowana jest numeracja
✓ Usprawnienie wyszukiwania kodów pocztowych
✓ Dodanie możliwości wyświetlania współrzędnych GPS podczas dodawania punktu ulubionego
✓ Obsługa linków z okna opisu POI
✓ Usprawnione wyświetlanie obiektów AutoRadaru
✓ Poprawki wyznaczania tras
✓ Poprawki stabilności
✓ Wsparcie dla ekranów w formacie 18:9

MAPY 1708 A W NICH M.IN :

Nowe przebiegi przebudowanych odcinków dróg :

Bydgoszcz: ul Matki Teresy z Kalkuty , ul. Trybowskiego, ul. Jasiniecka
Toruń: ul. Polna od Szosy Chełmońskiej do Szosy Okrężnej, ul. Łódzka od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej

Przygotowane do otwarcia z chwilą ich rzeczywistego oddania do użytku :

południowa obwodnica Ostródy
obwodnica Cedrów Małych
obwodnica Skały w ciągu DW794
obwodnica Czarnowąsy w Opolu
obwodnica Kłodzka na odcinku DK 46 - DK 33
trasa S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański - Koszwały

INSTRUKCJA INSTALACJI !!!

- skopiuj plik "aam.4.5.0.1516_crc a.apk" oraz folder "AutoMapa" na pamięć urządzenia/kartę pamięci
- zainstaluj "aam.4.5.0.1516_crc a.apk"
- przy pierwszym uruchomieniu włącz Wi-Fi, uruchom aplikację
- w oknie które się pojawi kliknij na "Nie, dziękuję"
- w kolejnym oknie kliknij na "Dalej"
- w kolejnym oknie kliknij na "Zgadzam się"
- w kolejnym oknie wpisz fikcyjny adres email > kliknij na "OK"
- w kolejnym oknie jeśli chcesz pobrać dodatkowe komponęty kliknij na "OK"WHAT'S NEW IN VERSION 4.5.0:
*
✓ Change your search in locations without street names. If you select "Show addresses from the city", the numbering is displayed
✓ Improved postcode search
✓ Added the ability to display GPS coordinates when adding a favorite point
✓ Link support from the POI description window
✓ Improved display of AutoRadar objects
✓ Route fixes
✓ Stability improvements
✓ Support for 18: 9 screen
*
MAPS 1708 A IN IT:
*
New mileage of rebuilt road sections:
*
Bydgoszcz: ul. Mother Teresa of Kolkata, ul. Trybowskiego, ul. Jasiniecka
Toruń: ul. Pole from Chełmońska Road to Szobo Okrężna, ul. Lodz from ul. Lipnowska to ul. Zdrojowej
*
Prepared to open when they are actually commissioned:
*
southern bypass of Ostróda
Bypass of Little Cedars
Bypass of the Rocks during DW794
Bypass of Czarnowasy in Opole
Kłodzko by-pass on section DK 46 - DK 33
Route S7 on the section Nowy Dwór Gdański - Koszwały
*
INSTALLATION GUIDE !!!
*
- copy the "aam.4.5.0.1516_crc a.apk" file and the "AutoMapa" folder to the device memory / memory card
- install "aam.4.5.0.1516_crc a.apk"
- on first start turn on Wi-Fi, launch application
- in the window that appears, click on "No, thank you"
- in the next window click on "next"
- in the next window click on "I agree"
- in the next window enter the fictitious email address> click on "OK"
- in the next window if you want to download additional components click on "OK"


AutoMapa 4.5.0 Polska 1708 Final ( Działa bez ROOT )

[Only registered and activated users can see links. ]

AutoMapa 4.5.0 Europe 1708 Final ( Działa bez ROOT )

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]